Kirill Vasiliskov's pages group
Головна
Про журнал
Творчий колектив
Контактна інформація

Замовити попередні випускиCheap Web Space

Слово головного редактора


Юні друзі! Ви вci від природи здібні i талановиті, але щоб реалізувати свої можливocri, вам пoтpiбнi всебічні та rpyнтовні знання, актуальна i достовірна iнформація про напрями ризвигку різних галузей науки та техніки.

Ми вважаємо, що такий журнал, як цей, має бути у вас, юні громадяни України!

Ми - це вчені науково-дослідних інститутів Нацioнальної академії наук України, викладачі Kиївського національного yніверситету iмeнi Тараса Шевченка та iншиx вищиx навчальних закладів країни, це студенти та аспіранти вузів.

Ми хочемо поділитися з вами нашими знаннями про Світ, Науку, розповісти про методи п1зніння Світу, про численні відкритгя, про те, як вони робилися, про вчених. якнм належать ці відкриття. А наукові знания надзвичайно потрібні всім, хто житиме i творитиме у XXI столітті.

Яким має бути цей журнал? Насамперед - цікавим i потрібним. Кожен його автор закоханий у свою професію, свою науку, має бажання цікаво розповідати вам про неї.

Історія людства багата на дивовижнi злети наукової думки, але є i приклади, коли "войовнича cipicть" підступно гальмувала розвиток науки. Завдання нашого журналу - допомогти вам cтати творчими, вдумливими людьми, здатними протистояти cipocтi.

Haш часопис призначеиий не лише для тих, котpi бажають здобути вищу освітy, мріютъ cтaти вченими, а й для вcix, хто прагне зробити життя цікавим і змістовним. Ми спробуемо розповідати про все зрозуміло, цікаво, але й серйозно. Наші читачі мають чітко усвідомлювати, що пізнання - цe праця. I вам знадобиться вміння аналізувати, осмислювати, а також терпіння, щоб осягнути найскладніші статті. А. Ейшитспп писав: «Наукова, навіть популярна, книга неможе читатися так само, як новепа».

Будь-яка система плідно розвивається лише за умови зворотного зв'язку. У нашому випадку - це ваші листн до редакції. Bci, хто бере участь у внпуску "Країни знаиь", тільки починають cтворювати школу иауково-популярної літератури для юнацтва. Тому ваші запитання, побажання щодо нових тем i рубрик, ваші конструктивні зауваження будуть корисними i для журналу, i для його читачів.


Передплатний індекс 23299
Вартість передплати 58,5 грн./рік
Періодичність виходу - 10 разів на рік.

©"Країна знань", 2003 рік. Розробка та дизайн - Кирило Василісков
E-mail: webmaster@knowland.my-age.net